Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsval där domkapitlet enhälligt väljer att överlåta valet åt en eller flera personer inom eller utanför sin egen krets.

Finsk beskrivning

per compromissum

piispanvaalit, joiden hoitamisen tuomiokapituli uskoo valittujen henkilöiden käsiin (yksinkertainen enemmistö)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 613.

Andra språk

Latin per compromissum