Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Strategisk åtgärd genom vilken man strävade efter att ekonomiskt isolera och bryta all in- och utförsel från ett land. Under korstågstiden förbjöd de kyrkliga konsilierna vapenexport till hedningar. Påven utfärdade förbud mot vapenexport på initiativ av biskopen i Åbo 1229. Hansastäderna använde vid flera tilfällen handelsblockad som ett utrikespolitiskt påtryckningsmedel.

Finsk beskrivning

etäsaarto*

yritys estää tietyn maan vienti- ja tuontiliikenne (esimerkiksi aseiden vienti pakanallisiin maihin keskiajalla)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 1f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare