Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av de lägre kleresiet, som utförde kulthandlingarna på domkyrkans sidoaltaren och ofta också hade skyldigheter i huvudkoret. Altarvikarierna var inte fullberättigade kapitelsledamöter.

Finsk beskrivning

alttarisijainen*

Alempaan papistoon kuuluva pappi, joka johti toimituksia tuomiokirkon sivualttareilla sekä avusti pääkuorissa.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 190.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

prebendat

Se vidare