Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det avstånd som av stadens syllsättare skulle mätas ut mellan varje hus på tättbebyggda platser. Ändamålet var att hindra att ”droppar röta andras tak”. Syllsättarna tillkallades också i tvister angående dropprum. Dropprum omtalades sista gången i Stockholm 1584.

Finsk beskrivning

pisaraväli*, valumaväli*

jokaisen talon väliin jätetty tyhjä tila, joka esti katolta valuvia pisaroita lahottamasta naapurin kattoa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 333.

Andra språk

Inga termer på andra språk