Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Myntning efter annan förebild. När efterpräglingen strävade efter att imitera vittutbredda populära präglingar, var det för en analfabetisk allmänhet omöjligt att skilja mellan imitation och original. Avsikten var att få större spridning för de egna präglingarna.

Finsk beskrivning

jäljennös*, jäljennetty raha*; toisen esikuvan mukaan kopioitu raha

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk