Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fogdebefattning.

Finsk beskrivning

voudin toimi

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fogdi