Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lägsta rättsinstansen i en stad enligt Magnus Erikssons stadslag. Fogderätten sammanträdde på torget och bestod av en fogde, som representerade kungen, och en svensk och en tysk rådman. De sistnämnda var rättafogdar. Förmodligen avhandlades endast politimål av fogderätten. Domarna kunde appelleras till rådet.

Finsk beskrivning

voudinoikeus*

alin oikeusaste kaupungissa Maunu Eerikinpojan kaupunginlaissa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVIII: 340ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare