Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ryttare som var uppsatt genom fogderusttjänst.

Finsk beskrivning

voutiratsumies*

voudin varustama ratsusotilas

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 207.

Andra språk

Inga termer på andra språk