Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enskild skogsmark. Benämningen har främst använts i Österbotten.

Finsk beskrivning

sadinmaa

erillinen/yksityinen metsämaa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 43.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sadinmaa