Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under senmedeltiden beteckning för den centrala finansförvaltning som utövades från den kungliga kammaren.

Finsk beskrivning

keskustaloushallinto*

Myöhäiskeskiajalla kuninkaan kamarin hoitamasta keskustaloushallinnosta käytetty nimitys.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 200.

Andra språk

Inga termer på andra språk