Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Egentligen lagman i Österland lydande under finsk rätt. Titeln användes av lagmannen Jakob Andersson i en urkund som utfärdats i Satakunta 1347. Förmodligen har lagmannen velat poängterat skillnaden i sedvänja mellan Sverige och Finland.

Finsk beskrivning

Suomen laamanni

laamanni Jacob andersonin titteli asiakirjassa vuodelta 1347

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 273.

Andra språk

Latin legifer parcium orientalium iuris finnonici

Synonymer

legifer parcium orientalium iuris finnonici