Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för föreståndarinnan vid en fruntimmersskola.

Finsk beskrivning

ensimmäinen opettajatar*

tyttökoulun johtaja

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): II: § 147: 362–363 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 111 (fruntimmerskola), 219 (lärarinna).