Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Viborg belägen flickskola inrättad 1805, när Viborg ännu hörde till Ryssland. Skolan förestods av en lärarinna som, enligt kejserligt brev 1832, skulle ha fria boningsrum i skolbyggnaden. Den hade sina rötter i flickklassen i anslutning till tyska gosseskolan i Viborg, grundad 1788.

Finsk beskrivning

Viipurin tyttökoulu

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

Töchterschule