Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hem för värnlösa flickor, motsvarande ett barnhem, senare ett skolhem.

Finsk beskrivning

tyttökoti

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940: 283 .

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 43.