Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland från och med 1805 skola för flickor i kretsstäderna med tyska som undervisningsspråk. De utgjorde en fortsättning på den flickundervisning som tidigare getts vid normalskolorna i Gamla Finland. Benämningen fruntimmersskola kom i bruk efter att Gamla Finland förenats med storfurstendömet.

Finsk beskrivning

tyttökoulu

Vanhan Suomen alueen piirikaupunkien saksankielisistä tyttökouluista käytetty nimitys

Källor

Dahl, Gustav , Svenska fruntimmersskolan i Wiborg 1788–1905 , Viborg: Svenska fruntimmersskolan i Wiborg 1905 , 21-22, 30-34.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 191-193.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 596-597.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 881-882.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 227.