Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som erlades till prästen för barndop. Doppenningarna var en av flera pastoralier som efter 1686 tillkom det ordinarie prästerskapet som lön. De uppbars dock inte av fattiga. Doppenningarna kallades före 1686 kristningspenningar och räknades till de prästpenningar som prästen fick uppbära för varje privat förrättad kyrklig akt (i prästskrud).

Finsk beskrivning

kastemaksu, kasterahat*

Maksu, joka suoritettiin papille lapsen kastamisesta. Kastemaksu oli yksi monista papille kirkollisista toimituksista kuuluvista korvauksista, jotka vuodesta 1686 lähtien olivat osa hänen palkkaansa. Sitä ei kuitenkaan peritty köyhiltä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 793.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk