Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid huvudskolan i Viborg 1788–1805 verksam klass eller avdelning för flickor med tyska som undervisningsspråk. Det officiella namnet ”Demoisellen-Klasse der Haupschule” ändrades år 1800 till ”Demoisellen-Schule”. Dess verksamhet fortsattes 1805 av den självständiga dotterskolan.

Finsk beskrivning

tyttökoulu

Viipurin pääkoulun tyttöluokka tai tyttöjen osasto, jolla opetuskielenä oli saksa.

Källor

Dahl, Gustav , Svenska fruntimmersskolan i Wiborg 1788–1905 , Viborg: Svenska fruntimmersskolan i Wiborg 1905 , 7-11, 21.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 116-122.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 696-698.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Demoisellen-Klasse der Haupschule