Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroverk för flickor, avsett att lägga grunden för vetenskaplig utbildning vid universitet.

Finsk beskrivning

tyttölyseo

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950.