Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på fastigheter för allmänna behov, uppförda och underhållna av alla hemmansägare på landsbygden. Till allmänna hus hörde bl.a. kyrka, kyrkogård, prästgård och tingshus samt i vissa fall också gästgivargård och tiondebod.

Finsk beskrivning

julkiset rakennukset

Yleiseen käyttöön tarkoitetut kiinteistöt, kuten kirkko, hautausmaa, pappila ja käräjätalo, joita pidettiin yllä kaikkien tilallisten varoilla maaseudulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 747.