Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grekisk-ortodox interimistisk biskop, fanns i Gränskarelen 1913–1917 och i Karelens och Viborgs län 1922–1925, varifrån hjälpbiskopatet flyttades till Sordavala 1925 och upphöjdes till ärkebiskopsdöme. Den sittande hjälpbiskopen blev metropolit över Karelen och hela Finland. Hjälpbiskopen har sedan 1944 sitt residens i Kuopio. Verksamhetsledaren för Karelska brödraskapet utsågs till hjälpbiskop 1913. Föreståndaren för Mustjala församling i Estland var hjälpbiskop 1922–1925.

Finsk beskrivning

apupiispa

ortodoksinen välikauden piispa Raja-Karjalassa 1913–1917 sekä Karjalan ja Viipurin läänissä 1922–1925

Källor

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 , 160–161, 209.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Se vidare