Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Egentligen inhägnad betesmark. I äldre historieskrivning anses de finska Haga-namnen vara en beteckning för kungsgård vid befästning. Som exempel har nämnts Haga (Hakoinen) i Janakkala och Haga i S:t Karins.

Finsk beskrivning

Haga

kuninkaankartanon vanhempi nimitys, joka on säilynyt paikannimistössä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 44.

Andra språk

Inga termer på andra språk