Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som ansvarade för organisationen av hamnans skyldigheter att bidraga till kungens ledung. Hamnomän förekom i de östsvenska landskapen. Enligt Södermanlandslagen skulle hamnomannen vittna om vem som var skyldig att delta i ledungen i de fall att det uppstod tvister om saken.

Finsk beskrivning

hamna-mies*

ledungpiirin toiminnasta ja organisoinnista vastaava henkilö

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 96f.

Andra språk

Inga termer på andra språk