Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av det förstärkta biskopsmötets nämnder 1949–1966 som koordinerade statskyrkans diakoniarbete i finska församlingar. Utskottet bestod av medlemmar från domkapitlen, församlingsförbunden och diakonissaanstalterna. Det ersattes 1966 med Kyrkans diakonikommitté. Det svenska diakoniarbetet sköts sedan 1949 av Församlingsförbundet.

Finsk beskrivning

Diakonian yhteistyövaliokunta

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 , 250.

Andra språk

Dåtida finska (1966–) Kirkon diakoniatoimikunta

Synonymer

Diakoniutskottet

Se vidare