Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som under 1500-talet skulle betalas av både utländska och inhemska skepp, efter storlek.

Finsk beskrivning

kapyysimaksu*

alusten koon mukaan maksama satamamaksu 1500-luvulla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 124.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk