Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som i de medeltida städerna uppbars för borgarnas rätt att ha öppen bodförsäljning. På motsvarande sätt har också försäljningen på stadens torg varit avgiftsbelagd.

Finsk beskrivning

ikkunaraha*, puotimaksu*

porvarien puotimyyntioikeudestaaan maksama lupamaksu

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 125.

Andra språk

Inga termer på andra språk