Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de ledungspliktiga bönderna i en åtting. Åttingsmannens uppgift var att, de år då flottan inte löpte ut, vara närvarande vid uppbörden av skeppsvisten vid visthusen i husabyn.

Finsk beskrivning

kahdeksasmies*, ottinkimies*; ledung-velvollisuuden piiriin kuuluva mies hundarin kahdeksasosassa eli ottingissa

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk