Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur i skrift för yngre civil ämbetsman utan kunglig fullmakt.

Finsk beskrivning

kunnioitettu ja arvostettu

Niiden nuorempien virkamiesten puhuttelutitteli, joilla ei ollut kuninkaallista valtakirjaa tehtäväänsä.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.