Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Institution som hade till uppgift att övervaka och bestämma över befraktningsförhållanden samt andra frågor som rörde handel och sjöfart.

Finsk beskrivning

rahtikamari

Valvoi rahtikuljetuksia sekä kauppaa ja merenkulkua.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk