Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Boställe för häradshövding.

Finsk beskrivning

kihlakunnantuomarin virkatalo

Källor

Inga källor