Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ersättning som tillkom sådana häradshövdingar som inte innehade boställen. Ersättningen utbetalades kontant.

Finsk beskrivning

virkatalokorvaus

Maksu, jolla korvattiin virkataloetuus sellaisille kihlakunnantuomareille, jotka eivät virkaasuntoa omistaneet. Korvaus maksettiin rahassa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 973.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska puustellimaksu