Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Munkorden som bekräftades av Alexander III år 1176. En kvinnlig gren instiftades 1147. Orden anlände till Sverige 1494 från Rostock. Orden beviljades stadga och försäkring i Tälje 1493. Ett kloster, Mariefred, anlades vid Gripsholms slott. Klostret upplöstes 1525.

Finsk beskrivning

kartusiaanit, kartusiaaninen luostariveljeskunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk