Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Klockringning i de nordiska medeltida städerna som utfördes morgon och kväll som signal till eld- och ljussläckning samt öppnande och stängande av portarna. Ringningen hade huvudsakligen en praktisk betydelse och är belagd från 1200-talet.

Finsk beskrivning

vartiosoitto*, merkkisoitto*

aamuin ja illoin porttien ja sataman avaamisen ja sulkemisen sekä valojen sammuttamisen merkiksi taphtunut kellonsoitto

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 521.

Andra språk

Inga termer på andra språk