Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman med uppdraget att uppbära den heliga stolens inkomster, medhjälpare till generalkollektor. År 1276 bestämdes att de stora nordiska stiften kunde ha fler än två subkollektorer i varje stift.

Finsk beskrivning

subkollektori, kirkon veronkerääjän avustaja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 627f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare