Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över medlemmar i jungfrustift. Stiftsmatriklar skulle föras från år 1747.

Finsk beskrivning

säätiömatrikkeli*

Aatelisneitien avustussäätiön jäsenluettelo.

Källor

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , III: 2496.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk