Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reservregemente som uppsattes under stora nordiska kriget.

Finsk beskrivning

kahdennusrykmentti*

Suuren Pohjan sodan aikainen reservirykmentti.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Blomqvist, Tore , Transporten av manskap från fyra svenska regementen till Finland 1721 , 75 , Helsingfors: Historiska föreningen 1990 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

tremänningsregemente