Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Plikten och rätten att predika tillkom enligt kanonisk rätt biskopen samt dennes ställföreträdare, församlingspräst och andra andliga som innehade ämbeten med själavård. Sedan 1215 hade inga andra än dessa rätt att predika utan tillstånd.

Finsk beskrivning

saarnaoikeus, saarnaamisoikeus

piispan tai kirkkoherran velvollisuus ja oikeus pitää saarnoja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 420.