Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Indelt kompani i Österbotten, underlydande major Anders Pattkull (1674–1737). Patkullkompaniet hörde till Österbottens regemente och hade sin garnison i Uleåborg.

Finsk beskrivning

Patkullin komppania

Majuri Anders patkullin alaine ruotukomppania.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk