Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arvegods i Sveriges tyska besittningar.

Finsk beskrivning

perintöomaisuus (saksalaisilla alueilla)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk