Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De fattigas arvedel. Under medeltiden tillhörde i princip hela kyrkans egendom de fattiga. I synnerhet skulle de kyrkliga ämbetsinnehavarnas inkomster inte användas till överflöd, utan det som inte behövdes för ett måttligt leverne skulle delas ut till de fattiga.

Finsk beskrivning

köyhien perintöosa

keskiaikaisen tavan mukaan kirkon omaisuus kuului köyhille ja pappien elannon ylijäämä tuli antaa köyhille

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 205.

Andra språk

Latin patrimonium pauperum