Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person med patronatsrätt.

Finsk beskrivning

kirkkopatruuna

papiotto-oikeuden eli patronaattioikeuden omaava henkilö; Patronaattioikueden omaavalla henkilöllä oli oikeus asettaa pappi virkaan.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 265 (patron).

Andra språk

Inga termer på andra språk