Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor i Kammarkollegium som under ledning av en kamrerare ansvarade för utredningarna gällande allodialdonationer.

Finsk beskrivning

allodiaalilahjoitusten tutkintakonttori*

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 135.

Andra språk

Inga termer på andra språk