Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Säteri som innehades med full äganderätt på evig tid. Det var emellertid vanligt att kronan fick en tredjedel av skatterna. Bärande träd och malmstreck tillhörde dock säteriets ägare och inte kronan.

Finsk beskrivning

perintösäteri

Säteri, johon sen haltijalla oli täysi ja ikuinen omistusoikeus.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 32.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 393.