Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattefri frälsejord som innehades med full ägande- och arvsrätt, särskilt benämning på ett gammalt arvegods.

Finsk beskrivning

allodiaalirälssi*, verovapaa ja perinnöllinen rälssimaa

Verovapaa rälssimaa, johon sen haltijalla oli täydet omistus- ja perintöoikeudet. Nimitystä käytettiin erityisesti vanhasta perintömaasta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 10.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 65 (allodialgods).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ärftligt frälse