Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ärftligt skattefritt släktgods, till skillnad från förlänat gods som återgick till kronan.

Finsk beskrivning

verovapaa ja perinnöllinen rälssitila

Perinnöllinen verovapaa sukutila, erotuksena läänitettyihin tiloihin, jotka eivät periytyneet, vaan palautettiin kruunun omistukseen tilan haltijan kuoltua.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 10.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 65.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 16.

Andra språk

Dåtida finska allodi- tai vapaatila, veroton maa

Synonymer

arvegods