Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av mäklare vid en stads auktionskammare utfärdad attest gällande förhållanden vid en affärstransaktion som han förmedlat.

Finsk beskrivning

meklarinatesti, meklarintodistus

mekalrin laatima kirjallinen todistus välittämänsä kaupan laadusta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare