Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av mäklare hållen bok eller register över de utförda mäklingsförrättningarna.

Finsk beskrivning

meklarinkirja*

meklarin ylläpitämä rekisteri huutokaupassa tehdyistä toimituksista

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk