Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman, eller särskilt förordnad person, vid auktionskammare. Auktionsnotarien förde protokoll vid auktioner.

Finsk beskrivning

huutokauppanotaari

huutokaupoissa pöytäkijraa pitänyt virkamies

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 161.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/