Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den straffrättsliga prejudikatssamling som upprättades på 1630-talet av Svea hovrätt som vägledning för de yngre hovrätterna i Åbo, Dorpat och Jönköping, eftersom lands- och stadslagen var grovt föråldrade. Promtuarium var av betydelse för rättsskipningen fram till 1734 års lag.

Finsk beskrivning

Promtuarium

rikosoikeudellinen ennakkotapauskokoelma 1630-luvulta

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 93.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1630-tal–1736