Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av Mälardalens viktigaste vintermarknader som hölls i Strängnäs i anslutning till första söndagen i fastan. Ledungen skulle utlysas på samtinget. Marknaden växte ursprungligen upp vid sidan av en tingsförsamling.

Finsk beskrivning

yhteiskäräjät*; Mälarin laakson tärkeimmät talvimarkkinat, jotka syntyivät käräjäkokoontumisen oheen

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk