Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förslag till beslut inför den avgörande sessionen i ett beslutsfattande organ.

Finsk beskrivning

virkaehdotus, ehdollepano (virkaan)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk